Publicerad 7 april 2021

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2021

I Öppna jämförelser - Gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2021

Rapporten ger en överskådlig bild av gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år samt deras etablering i arbete och studier två år efter examen. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2019/20.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: kommunala skolperspektivet för de elever som går i kommunal skola belägen i kommunen, även om de bor i en annan kommun, och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.

Direktlänkar till Öppna jämförelser i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2021 finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada.

Resultat för elever som är folkbokförda i kommunen (nytt fönster)

Resultat för elever i kommunala skolor, inkl kommunalförbund, i kommunen (nytt fönster)

Resultat för elever i fristående skolor i kommunen (nytt fönster)

Observera att det i år enbart presenteras statistik om fristående skolor i kommuner där det finns minst två fristående skolenheter. Anledningen är att statistik där en fristående skola eller en enskild huvudman kan identifieras är belagd med sekretess. Läs mer om det via länken nedan.

Kommunrapporter

De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser – Gymnasieskola. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet.

Kommunrapporter för gymnasieskolan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset