Publicerad 8 januari 2024

Statistik om digitalisering

SKR erbjuder ett antal verktyg för arbetet med digitalisering inom kommuner och regioner och inom specifika yrkesområden. Det finns även bredare undersökningar om hur inställningen till digitaliseringen hos medarbetare och invånare i kommuner och regioner ser ut i landet.

Nyckeltal för digitalisering, Kolada

Databasen Kolada har kompletterats med nyckeltal om digitalisering med syfte att samla idag tillgängliga mått som anknyter till digitalisering i kommuner och regioner. Du kan arbeta med nyckeltalen i verktyget Jämföraren.

Nyckeltal Digitalisering – kommun

Nyckeltal Digitalisering – region

Medarbetarnas inställning till digitalisering i välfärden

Undersökning av hur medarbetare i välfärden – förskolelärare, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och läkare – upplevt nya arbetssätt under pandemin med hjälp av de digitala verktyg som införts. Genomfördes 2022. Enstaka undersökning.

Utnyttja tekniken smart – medarbetarnas inställning till digitalisering

Kommunernas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning som gått ut till samtliga kommuner om hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Genomfördes 2019. Enstaka undersökning.

Kommunernas informationssäkerhetsarbete

Analys och uppföljningsverktyg, Digg

En viktig del i Myndigheten för digital förvaltning (Dig) Diggs uppdrag är att följa upp och analysera den digitala utvecklingen i Sverige. Uppdraget har bland annat inneburit omfattande insamling av data som använts i analyserna. Med Diggs analysverktyg finns det möjlighet att ta del av dessa uppföljningar och möjlighet att göra egna analyser.

Analysverktyg, Digg

Klassa, informationsklassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information. KLASSA består av tre delar: informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav. Uppdateras löpande.

KLASSA verktyget

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.