Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Ställningstaganden i samband med EU-valet

  EU-beredningen har tidigare diskuterat behovet av tydliggörande av SKR:s budskap och ståndpunkter i strategiskt viktiga EU-frågor i form av ställningstaganden.

  Typ av handling:Övrigt

  Besvarad av SKR:2024-04-19

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • En reform för datadelning (SOU 2023:96)

  Betänkandet tar upp frågan om det föreligger ett behov av föreskriftsrätt inom området, lämna författningsförslag samt bedöma behov av ytterligare utredningar.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Som om vi aldrig funnits (SOU 2023:68)

  Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (kommissionen) har haft i uppdrag att kartlägga och granska den assimilerings-politik som svenska staten och Svenska kyrkan bedrev mot tornedalingar, kväner och lantalais...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid

 • Förslag till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för förskolan

  Skolverket har haft i uppdrag att revidera läroplanen så att det inte ska vara obligatoriskt att använda digitala lärverktyg i förskolan.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Skola

 • Karenstak och högriskskydd- en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag

  Översynen innehåller en genomgång av kunskapsläget om självrisk, karens, sjuknärvaro och korttidssjukfrånvaro.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

 • EUs Klimatmål 2040 och industriell koldioxidförvaltning

  EU-kommissionens meddelanden EU:s klimatmål 2040 samt Industriell koldioxidförvaltning.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Antagande av ställningstagande avseende EU:s sammanhållningspolitik efter 2027

  SKR:s ställningstagande gällande utformningen av EU:s sammanhållningspolitik efter 2027. Ställningstagandet ska användas i dialog med nationell nivå och EU-nivå för att påverka processen och utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken som ...

  Typ av handling:Övrigt

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om förstärkt kontroll av vissa tekniska egenskapskrav för vissa typer av byggnadsverk.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-04-26

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

  I promemorian lämnas förslag om att det ska bli obligatoriskt för kommuner att under vissa förutsättningar tillhandahålla hyresgarantier till barnfamiljer med mera.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.