Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Gott bemötande inom den psykiatriska vården

  De flesta patienterna inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information. Nyhet Hälsa och sjukvård Psykisk hälsa
 • Effektivare byggprocess med fler kommunala lantmäterier

  I en hemställan till regeringen vill SKR att fler kommuner ska tillåtas inrätta kommunal lantmäterimyndighet och att kommuner ska få samverka om gemensam kommunal lantmäterimyndighet. Nyhet Byggande

SKR i debatten

 • Hur ser egentligen de ekonomiska utsikterna ut?

  Nyligen hemkommen från en resa i Kanada och USA där en av de stora frågorna var hur ekonomin kommer att utvecklas i det extremt turbulenta läge som råder. Blogg Ekonomi Budget och planering
 • Omställningsinsatser stärker kompetensen i välfärdens yr...

  Ett nytt omställningsavtal och ett nytt studiestöd för yrkesverksamma stärker möjligheterna till omställning och kompetensutveckling för medarbetare i kommuner och regioner. Förändringarna s... Blogg Arbetsgivarfrågor Kollektivavtal

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR