Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se