Publicerad 15 juli 2022

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet förbereder och ansvarar för överläggningar med staten, riksdagsutskott, intresseorganisationer och har en strategisk roll i det internationella arbetet.

Utskottet bereder även ekonomifrågor, inklusive revision, ledning och styrning, upphandling, konkurrens och valfrihetssystem samt självstyrelsefrågor. Arbetsutskottet bereder även frågor som rör samhällsorganisation och allmänjuridiska frågor som inte går att hänföra till specifik beredning. Arbetsutskottets ledamöter utgör samtidigt koncernbolagsstyrelse.

Ordinarie ledamöter

 • Carola Gunnarsson (C), Sala kommun
 • Bengt Germundsson (KD), Markaryds kommun
 • Helene Odenjung (L), Göteborgs stad
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö stad
 • Anders Henriksson (S), Region Kalmar
 • Emil Broberg (V), Region Östergötland

Ersättare

 • Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad
 • Mari-Louise Wernersson (C), Region Halland
 • Désirée Pethrus (KD), Region Stockholm
 • Anna Starbrink (L), Region Stockholm
 • Boel Godner (S), Södertälje kommun
 • Helena Stenberg (S), Piteå kommun
 • Linda Fleetwood (V), Region Kalmar
 • Irene Svenonius (M), Region Stockholm

Informationsansvarig

 • Anna Boman
  Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR