Publicerad 13 maj 2024

Öppna jämförelser

Genom SKR:s Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i.

Öppna jämförelser görs inom dessa områden:

  • Företagsklimat
  • Miljöarbete
  • Planläggning och tidsåtgång
  • Trygghet och säkerhet
  • Skola: förskola, grundskola och gymnasieskola
  • Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård
  • Folkhälsa

Analysen börjar i verksamheterna

Syftet med Öppna jämförelser och KKiK är att regioner och kommuner ska kunna använda dem för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Genom att följa upp och analysera verksamheten kan både förtroendevalda och verksamhetsansvariga få en återkoppling kring måluppfyllelse samt över kvaliteten på levererade tjänster.

SKR har tagit fram olika typer av stöd i arbetet med att följa upp och analysera inom olika verksamhetsområden.

Stöd för att genomföra en strukturerad analys

Analyshandböcker för olika verksamhetsområden

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett nationellt utvecklingsnätverk som omfattar cirka 180 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten samt sin förmåga att styra och leda.

KKiK jämför och redovisar resultat inom tre områden som är av stort intresse för invånarna. Barn och unga, vård och omsorg samt samhälle och miljö utifrån kvalitets- och kostnadsaspekter.

Det här är KKiK

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Dennis Heldemar
    Samordnare/Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.