Publicerad 9 april 2024

Statistik om demokrati

SKR samlar statistik inom mänskliga rättigheter, om förtroendevalda och politiskt styre, valdeltagande samt service. Uppgifterna samlas in vart fjärde år eller vid behov.

Förtroendevalda i kommuner och regioner

SKR redovisar antalet förtroendevalda i kommuner och regioner. Statistiken innefattar kön, ålder, utbildning, anställning, etcetera. Uppdateras vart fjärde år. Från januari 2021 kommer länsvisa rapporter att redovisas.

Förtroendevalda kommuner och regioner

Politiskt styre

SKR har undersökt hur maktfördelningen ser ut i kommuner och regioner efter valet 2022. Uppdateras var fjärde år.

Valresultat och styren

Valdeltagande

Statistik om valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige. Uppdateras var fjärde år.

Valdeltagande

Mänskliga rättigheter

SKR har tillsammans med referenskommuner tagit fram nyckeltal för mänskliga rättigheter. Alla nyckeltal finns i Kolada och uppdateras löpande.

Mänskliga rättigheter nyckeltal

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.