Publicerad 8 augusti 2023

Statistik om skola och förskola

SKR redovisar Öppna jämförelser förskola, grundskola och gymnasieskola för jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Statistiken hämtas främst från Kolada.

Öppna jämförelser – förskola

Öppna jämförelse förskola ska ge ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Rapporten innehåller bland annat nyckeltal om förskolan och resultatet från två enkätstudier samt exempel från kommuner.

Öppna jämförelse – förskola

Öppna jämförelser – grundskola

Resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser – grundskolan

Öppna jämförelser – gymnasieskola

Gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år samt deras etablering i arbete och studier två år efter examen. Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: kommunala skol­perspektivet och hem­kommuns­perspektivet. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser – gymnasieskolan

Informationsansvarig

  • Stefan Melén
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.