Publicerad 23 maj 2024

Cirkulär ekonomi och upphandling

SKR har översatt en modell som går att använda när du vill införa cirkuläritet i din upphandling. Verktyget hjälper dig att prioritera bland målen och välja en strategi.

Expertgrupp för cirkulär upphandling

SKR har ingått i en expertgrupp under regeringens Delegation för cirkulär ekonomi. I senaste rapporten har expertgruppen föreslagit följande:

 • Nationellt kvotsystem för återvinningscertifikat för plats.
 • Att till innovationsupphandlingsarenan koppla en matchningsfunktion mellan offentliga beställare och leverantörer inom cirkulär upphandling.
 • Att statlig myndigheter går före med införandet av cirkularitetsdeklarationer, inledningsvis inom byggsektorn.

Delegationen för cirkulär ekonomi, rapporter

RE:Source projektet

Ambitionsplan för cirkulär upphandling

Modellen är ursprungligen framtagen av Holland, Vlaanderen-Circulair. SKR tillsammans med projektet RE:Source har fått rättigheter att översätta modellen och fritt använda verktyget.

Mål och strategi för cirkulär upphandling

 • Det är inte rimligt att göra allt på en gång så först bör du välja ett eller flera av de fem målen.
 • I verktyget under det valda målet A - E finns olika strategier du kan använda dig av för att uppnå målet. Dessa behöver övervägas utifrån kontraktföremålet det vill säga det du ska upphandla.

Klicka på bilden för en större version.

A. Begränsa den totala materialåtgången. B. Minska mängden jungfruliga råvaror. C. Förläng livslängden på produkter. D. Maximera möjligheten för återanvändning av en produkt eller komponent. E. Maximera möjligheter till återanvändning och återvinning av material. Förstora bilden

Nedan följer en förklaring av innehållet i bilden ovan.

A. Begränsa den totala materialåtgången

 • A1. Delad användning internt
 • A2. Delad användning externt, uthyrning eller leasing
 • A3. Återanvändning , renovering och uppgradering
 • A4. Design för minimerad materialåtgång
 • A5. Mindre avfall

B. Minska mängden jungfruliga material

 • B1. Kunskap om andelen återvunna, biobaserade och jungfruliga råvaror
 • B2. Ökat innehåll av råvaror
 • B3. Ökat innehåll av biobaserade råvaror

C. Förlänga livslängden på produkter

 • C1. Förlängda garantier
 • C2. Avtal om underhåll och reparationer
 • C3. Uppgradsbara produkter
 • C4. Design för ökad livslängd
 • C5. Möjligheter till underhåll och reparationer
 • C6. Modulär och förändringsanpassad design
 • C7. Avtalade incitament för ökad livslängd
 • C8. Vägledning från tillverkare för optimal användning

D. Maximera återanvändning av en produkt eller komponent

 • D1. Design för demontering
 • D2. Modulär design
 • D3. Standardiserad design
 • D4. Kunskap om innehåll och konstruktion
 • D5. Avtal om återtagning och återanvändning
 • D6. Stimulering av cirkulära affärsmodeller

E. Maximera återanvändning eller återvinnig av material

 • E1. Design för återanvändning
 • E2. Kunskap om innehåll och material
 • E3. Avtal om återtagning och återvinning
 • E4. Begränsning eller förbud av farliga ämnen
 • E5. Material som är nedbrytbara och komposterbara
 • E6. Stimulering av cirkulära affärsmodeller

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.