Hot mot demokrati och samhällssystem

Den svenska demokratin står på många sätt stark. Men för att säkerställa demokratins fortlevnad krävs ett strukturerat och offensivt arbete för att förhindra hot, hat och våld mot förtroendevalda, korruption, våldsbejakande extremism samt välfärdsbrottslighet.

Innehåll

Evenemang