Publicerad 20 maj 2024

Praktiskt stöd för upphandling, olika verksamhetsområden

SKR har tagit fram stöd för upphandling inom olika verksamhetsområden. Det hjälper dig i hur du ska tänka eller ger konkret stöd i hur du går till väga.

Arbetsmiljö

Upphandling av företagshälsovård

Råd för organisationer som upphandlar företagshälsovård i fem steg. Den innehåller även bilagor och stödmaterial som ska bidra till en framgångsrik upphandling.

Upphandling av företagshälsovård

Hälsa, sjukvård

Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

En checklista för upphandling som kan vara ett stöd i arbetet. SKR har också tagit fram ett material för att säkerställa upphovsrätten för programmen.

Upphandling och upphovsrätt för internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Jämställdhet

Vägledning för jämställd upphandling

Jämställd upphandling innebär att varor, tjänster och byggentreprenader svarar mot både kvinnors och mäns villkor, behov och prioriteringar. Här finns en vägledning och en checklista till stöd för arbetet.

Vägledning för jämställd upphandling

Trafik och infrastruktur

Entreprenad för drift och underhåll

Skriften Driftigt underhåll beskriver processen och livscykeln för upphandling av kontrakt. Den lyfter fram viktiga frågor att fundera över och besluta om. Den ger också konkreta exempel på hur du kan gå till väga, baserat på praktiska erfarenheter.

Driftigt underhåll på entreprenad

Skolskjuts

Guiden svarar på vanliga frågor när du arbetar med enskilda upphandlingar av skolskjuts med buss. Den ger vägledning och kunskap om den svenska kollektivtrafiksektorns gemensamma rekommendationer för upphandlingar.

Svensk kollektivtrafik: Skolskjuts- en guide för upphandlingar (PDF)

Kollektivtrafik

Modellavtalen är ett stöd för kommuner och regioner som handlar upp kollektivtrafik. De ger både grundläggande information om hur processen fungerar och konkret stöd i form av mallar för hur avtal kan se ut.

Svensk kollektivtrafik, modellavtal

Skola, kultur och fritid

System för boka lokal

SKR har tillsammans med Adda och 200 av landets kommuner upphandlat systemlösningar för kommuners behov av stöd i bokning- och bidragsprocesser.

Information om avtalet, Adda

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.