Mänskliga rättigheter, jämlikhet

Mänskliga rättigheter (MR) förverkligas till stor del genom verksamheter i kommuner och regioner. Därför ger SKR stöd till sina medlemmar för att arbeta systematiskt med MR och jämlikhetsfrågor, såsom jämställdhet, kvinnofrid, barnets rättigheter och folkhälsa.

Innehåll

Evenemang

  • Demokratidagen 2024

    Konferens Medborgardialog, Mänskliga rättigheter, Politisk styrning, Revision, Val och maktfördelning, Välfärdsbrottslighet

Publikationer

Lärande exempel

Läs vidare