Publicerad 9 april 2024

Arbetsidentifikation, AID

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering.

Etikettlista AID

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.

Partsgemensam lönestatistik

Syftet är inte att AID ska användas som instrument för systematisk arbetsvärdering. AID används som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona.

En revidering av etikettlistan gjordes 28 februari 2018. Första insamling av statistik enligt den nya etikettlistan skedde november 2018.

Revidering 2018

Frågor och svar

SKR har samlat ett antal svar på vanligt ställda frågor om arbetsidentifikation, till exempel hur obehöriga lärare ska klassificeras och vilken etikett som gäller för distriktssköterskebarnmorska.

Frågor och svar om arbetsidentifikation

Förtydligande kring AID-klassificering när undersköterska blir skyddad yrkestitel

Från den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel.

AID-etikett ”Undersköterska” (207008-207014) används för:

 • tillsvidareanställda månadsavlönade med titel/lokal befattningskod undersköterska, oavsett bevis, under övergångsperioden fram till den 30 juni 2033.
 • tidsbegränsat anställda som avser ansöka om skyddad titel undersköterska, även om bevis ännu inte är utfärdat.
  • Dessa ska ha annan titel/lokal befattningskod/lokal kategorikod än undersköterska.
  • Arbetsuppgifter ska motsvara beskrivningen för AID-etiketten.

AID-etikett ”Vårdbiträde” (207023, 207024, 207029) i kommuner respektive ”Biträdesarbete annat” (207090) i regioner används för:

 • arbetstagare som redan har AID-etikett ”Vårdbiträde” (kommuner) respektive ”Biträdesarbete, annat” (regioner). Gäller både tillsvidare- och tidsbegränsat anställda.
 • tidsbegränsat anställda som inte har eller inte avser att ansöka om skyddad yrkestitel undersköterska, eller där arbetsuppgifter bäst överensstämmer med ”Vårdbiträde” respektive ”Biträdesarbete, annat”. Detta gäller exempelvis läkarstudenter och sjuksköterskestudenter.

Klassificering med AID när undersköterska blir skyddad yrkestitel, cirkulär 23:24

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.