Publicerad 10 juli 2023

​Arbetsgivarfrågor internationellt

SKR bevakar medlemmarnas arbetsgivarintressen internationellt både som enskilt förbund och genom medlemskap i flera organisationer.

På så sätt får SKR viktig information på ett tidigt stadium, vilket ger goda möjligheter att reagera och agera i frågor som är viktiga för förbundet och våra medlemmar. Därigenom vill SKR stärka arbetsmarknadsparternas roll och lyfta fram kommuner och regioner inom EU och internationellt.

Organisationer SKR samarbetar med

SKR har kontakter och samarbete med:

  • regeringskansliet, bland annat inför EU:s ministermöten som rör arbetsmarknadsfrågor
  • svenska arbetsmarknadsparter, inom både privat och offentlig sektor
  • nordiska arbetsgivarorganisationer för stat, kommuner, regioner
  • svenska ILO-kommittén.

Genom SKR:s medlemskap i europeiska arbetsgivarorganisationer tar vi aktiv del i vad som händer på EU-nivå. Det ger oss möjlighet att påverka utvecklingen och utformningen av arbetsmarknadsfrågor och arbetsrätt inom EU.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Grenfors
    Expert

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.