Publicerad 4 april 2022

Avtalsrörelse

SKR och Sobona förhandlar under våren ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision. Kollektivavtalet gäller för de omkring 10 500 beredskapsbrandmän inom räddningstjänsten som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring.

RiB – Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap

Avtalsrörelse 2022

SKR, Sobona och Vårdförbundet är överens om ett nytt avtal med en fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga, åtgärder för stärkt arbetsmiljö och en partsgemensam kompetenskommission. Avtalet omfattar cirka 90 000 medarbetare inom vården och gäller från 1 april 2022 till 31 mars 2024.

Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård

Avtalsrörelsen 2021

SKR, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal med fokus på ett stärkt lokalt samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund i syfte att möta skolans utmaningar. Avtalet är på tre år och gäller till och med 31 mars 2024. Avtalet omfattar drygt 200 000 medarbetare.

Kompetensförsörjning i fokus i avtal med lärarna

Avtalsrörelsen 2020

Under 2020 har Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona förhandlat fram tre nya fyraåriga avtal med sina fackliga motparter.

Kommunal

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under pandemin och en satsning på yrkesutbildade.

Fakta om avtalet med Kommunal

Läkarförbundet

SKR, Sobona och Sveriges läkarförbund är överens om ett nytt fyraårigt avtal. Avtalet innehåller centralt angivna löneökningsnivåer från 2021 tillsammans med en löneöversyn från 1 april 2020.

Nytt fyraårigt avtal med Läkarförbundet

OFR Allmän Kommunal Verksamhet

SKR och Sobona är överens med OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) om ett nytt avtal på fyra år. Det fyraåriga avtalet är utan centralt angivna nivåer för löneökningar med en löneöversyn från och med 1 april 2020.

Nytt avtal med OFR Allmän Kommunal Verksamhet

Huvudöverenskommelse

Avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen är ett så kallat tillsvidareavtal som löpt på sedan 2001 utan uppsägning.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK

Allmänna bestämmelser

Utöver huvudöverenskommelserna ska även Allmänna bestämmelser förhandlas om med samtliga fackförbund inom kommun- och regionsektorn. Utöver ovan nämnda fackförbund inkluderar det även Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår.

Allmänna bestämmelser, AB

Informationsansvarig

  • Jeanette Hedberg
    Förhandlingschef

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.