Publicerad 27 november 2023

Regionerna utvecklar sitt miljöarbete på flera fronter

Engångsmaterial, möbler, anestesigaser och sjukvårdstransporter är resurser som behövs för en god vård. Men de bidrar också till sjukvårdens direkta och indirekta klimatpåverkan. SKR publicerar nya lärande exempel om regionernas fortsatta arbete att minska klimatpåverkan och resursförbrukning.

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare
  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.