Cirkulär – viktig information från SKR

Här hittar du SKR:s cirkulär – exempelvis rekommendationer, tolkningar av nya lagar och information om avtal.

SKR ger ut ett cirkulär när vi behöver nå samtliga kommuner och regioner med information om nya betydande förutsättningar för verksamheten. Informationen är av karaktären att alla kommuner och regioner behöver känna till den. Den tydliggör och minskar behovet av egna tolkningar.

Sök cirkulär

Listan nedan visar alla cirkulär sorterat i nummerordning med det senaste överst. Använd sökfunktionen om du vill leta efter ett särskilt cirkulär.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Tekniksprånget lägsta lön 2023 och 2024

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse med OFRs förbundsområde Allmän k...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Kollektivavtal

  Löpnummer/utgåva:23:21

 • Budgetförutsättningar för åren 2023–2026 för kommuner och regioner

  Cirkulär 23:20 innehåller ny skatteunderlagsprognos, ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS, preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med ...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering, Utjämningssystem

  Löpnummer/utgåva:23:20

 • 2023 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2023

  Den 17 april presenterade regeringen 2023 års ekonomiska vårproposition (2022/23:100) och Vårändringsbudget för 2023 (2022/23:99). Vi sammanfat-tar d...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering

  Löpnummer/utgåva:23:19

 • Definitivt omsorgsprisindex (OPI) för 2023

  Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex, OPI. Publiceringen ska normalt ...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering

  Löpnummer/utgåva:23:18

 • Sotningsindex 2023

  SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet för justering av taxan för r...

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trygghet och säkerhet

  Löpnummer/utgåva:23:17

 • Överenskommelse med Läkarförbundet om garanterat utfall i löneöversynen 2023

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse med OFRs förbundsområde Läkare o...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Kollektivavtal

  Löpnummer/utgåva:23:16

 • Överenskommelse om utrymme vid löneöversyn 2023 enligt HÖK 20

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförb...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Kollektivavtal

  Löpnummer/utgåva:23:15

 • Alternativa pensionslösningar

  I och med ikraftträdandet av AKAP-KR den 1 januari 2023 har förutsättningarna för att träffa överenskommelser om andra pensionslösningar än de som fö...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Kollektivavtal

  Löpnummer/utgåva:23:14

 • Nya regler om kommunens ansvar att ordna allmänna vattentjänster och om vattentjänstplaner

  Riksdagen beslutade den 20 juni 2022 om ändringar i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Ändringarna har trätt i kraft den 1 januari 20...

  Verksamhetsområde:Juridik

  Ämne:Miljö, hälsa

  Löpnummer/utgåva:23:13

 • Vårdnadsöverflyttning till familjehem - avtal

  Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör avtalet vi...

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Löpnummer/utgåva:23:12

Prenumerera

Du kan prenumerera på cirkulär från SKR. Du får ett meddelande skickat till din e-post när det finns ett nytt cirkulär inom det verksamhetsområde som du valt att prenumerera på.

Prenumerera på cirkulär