Bra onboarding är A och O

En trygg och bra etablering i arbetslivet för unga medarbetare är avgörande om kommuner och regioner ska klara kompetensutmaningen. Arbetsgivare har allt att vinna på att förebygga ohälsa – i synnerhet bland unga.

De unga som anställs i välfärden behöver en trygg etablering i sitt yrkesliv. En anpassad introduktion av nya medarbetare – onboarding – redan från första dagen ger medarbetaren en trygg upplevelse och ökar engagemanget. Det underlättar för medarbetaren att snabbt kunna bidra med den färska kunskap de har med sig från sin utbildning. En kompetens som verksamheterna så väl behöver.

Anmäl dig till ett seminarium på temat

Den 30 november välkomnar vi dig till ett seminarium om hur arbetsgivare kan stödja unga medarbetare – och i förlängningen förebygga psykisk ohälsa. Under 1,5 timme kommer du få lyssna till forskare och experter inom arbetsrätt och arbetsmiljö som ger dig vägledning och konkreta verktyg men också stöd i form av ramar för arbetsgivarens ansvar. Sprid gärna seminariet till dina kollegor och medarbetare.

Arbetsgivares stöd till unga medarbetare för att förebygga psykisk ohälsa, seminarium

Sjukskrivningar bland unga ökar

Antalet sjukskrivningar på grund av stress har aldrig har varit så höga som de är idag. Det är en oroande utveckling som också påverkar kompetensutmaningen negativt. Från kommuner och regioner hörs nu signaler att de korta sjukfrånvaron ökar bland de unga medarbetarna. Folkhälsomyndigheten har länge pekat på att unga, och då i synnerhet unga kvinnor, är den grupp i samhället som upplever högst grad av psykiska besvär. Orsakerna är bland annat skolstress och ökade krav på arbetsmarknaden i form av utbildning och kompetens.

Tillvarata befintliga medarbetare

Svensk arbetsmarknad befinner sig i ett läge där kompetensekvationen inte går ihop. Vi måste arbeta med åtgärder på flera plan för att klara kompetensutmaningen. För välfärden uppnår vi störst effekt för kompetensförsörjningen genom att ta tillvara redan befintliga medarbetare —genom att säkerställa att arbete är en friskfaktor.

Läs mer om SKR:s arbete med kompetensförsörjning och hur du som arbetsgivare kan arbeta med friskfaktorer.

Kom igång med friskfaktorer, Suntarbetsliv

Personal och kompetensförsörjning, SKR

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen