Publicerad 21 oktober 2022

På gång inom EU hösten 2022

I utgåvan kan du bland annat läsa om EU:s senaste initiativ på energiområdet, EU-arbetsrättsliga frågor och EU:s arbete med att skapa en hälsounion. Du kan även läsa om förberedelserna inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap samt en rad andra frågor som ligger på unionens bord under hösten 2022.

I skriften På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Internationella sektionen. SKR ger ut skriften två gånger om året.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.