Publicerad 12 januari 2023

Folkvald – om uppdraget som ledamot i fullmäktige

Skriften Folkvald syftar till att ge kunskap om uppdraget till ledamöter i fullmäktige.

Fullmäktige utgör kommunernas och regionernas högsta beslutande församling och det är viktigt att valda ledamöter får förutsättningar att verka i sitt demokratiska uppdrag. För att folkvalda så snart som möjligt ska få kunskap om sitt uppdrag har SKR tagit fram skriften. Den innehåller sju områden:

  1. Uppdraget som förtroendevald
  2. Kommuner och regioners uppdrag
  3. Fullmäktiges uppdrag
  4. Fullmäktiges samspel med styrelsen
  5. Fullmäktiges arbetsformer
  6. Kommuner och regioners samspel med omvärlden
  7. Folkvalda möter utmaningar

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Folkvald - om uppdraget som ledamot i fullmäktige