Publicerad 16 juni 2022
Nyhet

Nu finns standard för kommunal räkenskapsrevision

Nu lanseras för första gången en enhetlig standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden bidrar till att öka kvaliteten, förutsägbarheten och jämförbarheten inom den kommunala sektorn.

Foto

Annika Wallenskog

Kommuner har ett brett revisionsuppdrag, som omfattar räkenskapsrevision och verksamhetsrevision. Förtroendevalda revisorer ansvarar för hela revisionsuppdraget och ska enligt lag anlita sakkunniga yrkesrevisorer som utför granskningen. Många har länge efterfrågat en tydligare standard för granskning av de kommunala räkenskaperna då kommunal räkenskapsrevision hittills har varit ett oreglerat område där både köpare och säljare av revisionstjänster har förlitat sig på praxis. Det har inneburit osäkerhet, risk för ojämn kvalitet och brist på förutsägbarhet.

Standarden har gemensamt tagits fram och beslutats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), FAR och Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev) för alla som utför räkenskapsrevision i kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund.

– Vi ser att standarden kommer att underlätta för landets kommuner och regioner då den tydliggör innehållet i granskningen som ska utföras av sakkunniga, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Standarden underlättar räkenskapsrevision

Den nya standarden har stora likheter med ISA (International Standards on Auditing), men har förtydligats på områden som rör den kommunala särarten.

Standarden skapar ett tydligt mervärde genom att den gör att räkenskapsrevisionen blir förutsägbar för den som upphandlar och skapar möjligheter för en jämn och hög kvalitet på revisionen. Den underlättar och klargör även processen för det sakkunniga biträdet och minskar osäkerheten kring vilken granskning som ska utföras. Standarden ger också en jämförbarhet när alla kommuner och regioner i hela landet omfattas.

Den nya standarden kan börja tillämpas från den 1 januari 2023.

Läs vidare

Sakkunnig

Lotta Ricklander
Handläggare

Anna Eklöf
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.