Publicerad 7 november 2023
Nyhet

Kommunsektorns köp av verksamhet fortsätter öka

Kommuners och regioners köp av verksamhet uppgick år 2022 till 204 miljarder kronor. Det motsvarar en femprocentig ökning jämfört med året innan.

Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog.

En uppföljning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar att det fortsatt blir vanligare att kommuner och regioner anlitar externa aktörer för att utföra verksamhet. År 2022 stod nästan uteslutande privata utförare för ökningen. Över tid har även köp internt inom sektorn ökat.

– Samverkan mellan huvudmän kan ofta vara kostnadseffektivt. Det kan handla om samarbete mellan kommuner när det gäller att erbjuda gymnasieskola eller räddningstjänst och mellan regioner när det gäller sjukvård, säger Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.

Privata aktörer största leverantören

Sammanräknat motsvarar kostnaden av verksamhet som köps till 17,3 procent av den totala kostnaden för kommuners och regioners verksamhet. Privata utförare är den enskilt största leverantören av välfärdstjänster till offentlig sektor.

År 2022 stod privata utförare för 85 procent av kommuners och regioners köp av verksamhet. Som andel av kommunsektorns totala kostnader för verksamhet motsvarar köp från privata utförare 14,8 procent.

Stora variationer mellan kommuner och regioner

Hur stor andel av verksamheten som kommuner och regioner köper in från andra utförare varierar utifrån område. Inom skola, förskola och primärvård utgör privata utförare en betydande del av utbudet.

Det finns också stora variationer mellan kommuner respektive regioner i vilken omfattning man köper verksamhet från privata utförare. Det varierar från 2 till 45 procent i kommunerna, och 4 till 28 procent i regionerna, sett till andel av den totala kostnaden för verksamheterna.

– Hur kommuner och regioner väljer att driva sin verksamhet är ett strategiskt val och att följa kostnader för köp av verksamhet är en indikator på val av försörjningsstrategi, att utföra själv eller köpa från andra, säger Annika Wallenskog.

Läs vidare

Sakkunnig

Lars Kolmodin
Handläggare sektionen styrning och verksamhetsutveckling

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.