Artikeln publicerades 21 oktober 2021

Utbildning i Hållbar upphandling

En webbutbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling genom att utbilda de som jobbar med upphandling kring hållbarhetsfrågor och krav de bör ställa för att få en hållbar leveranskedja.

Anmälan webbutbildning Hållbar upphandling, Adda

SKR, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram utbildningen i hållbar upphandling. Utbildningen besvarar bland annat följande frågor som:

  • Vad innebär det att upphandla hållbart?
  • Vilka är hållbarhetsriskerna?
  • Vilka krav är lämpliga att ställa?
  • Vilken uppföljning är lämplig?

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare, inköpare, beställare, controllers och avtalsansvariga. Utbildningen kan med fördel också användas av leverantörer till offentlig sektor som vill få bättre förståelse för de krav och villkor som ställs, eller av studenter inom offentlig upphandling eller hållbarhet.

Anmälan och mer information om utbildningen

Anmälan är personlig och du har tillgång till kursen i sextio dagar från och med registreringstillfället.

  • Utbildningen är en grundkurs och är uppdelad på fyra avsnitt om vardera tjugo minuter. Det första avsnittet är en introduktion till hållbar upphandling medan avsnitt två till fyra följer processen före, under och efter upphandling.
  • Den kan göras stegvis i valfri takt eftersom det går utmärkt att avbryta utbildningen och återuppta den vid ett senare tillfälle.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i utbildningen:

Karin Peedu, Upphandlingsstrateg, SKR

Frågor om anmälan:

Linn Iscasson, Produktkoordinator, Adda Kompetens

linn.isacson@adda.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.