Publicerad 22 april 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 24

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFR:s förbundsområde Lärare jämte i förbundsområdet ingående organisationer.

Överenskommelsen BEA 24 ersätter BEA 20 i lydelse 2022-06-01 och gäller tillsvidare från och med den 1 april 2024 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader. Tidigare har överenskommelse om BEA 24 träffats med OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Läkare
samt AkademikerAlliansen, se Cirkulär 24:10.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.