Publicerad 15 mars 2021

SKR:s satsningar, utveckla skolan

SKR leder flera satsningar som handlar om att utveckla skolan för att uppnå bättre och varaktiga resultat. Nära hälften av Sveriges kommuner deltar i en eller flera av de satsningar vi driver.

Satsningarna handlar till exempel om styrning och ledning, matematik, utveckling av skolans interna processer och arbetssätt, samt metoder för att minska avhoppen från gymnasiet.

SKR har tagit fram en arbetsmodell för att utveckla den svenska skolan. Modellen bygger på kända framgångsfaktorer för hur elevers resultat kan förbättras genom en bättre styrning och ledning av skolan.

Dokumenterade erfarenheter och forskning ligger som grund för arbetet. Arbetet i skolan, från klassrum till stora reformer, ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Alla kan lära av de kommuner och skolor som arbetar framgångsrikt.

Informationsansvarig

  • Maria Caryll
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset