Publicerad 21 oktober 2022

Vägen till jobben för undersköterska eller vårdbiträde

Vägen till jobb som undersköterska eller vårdbiträde kan se ut på olika sätt. Här finns tips för arbetsgivare eller personer med utländsk utbildning och erfarenhet.

Undersköterskor och vårdbiträden arbetar med omsorg och vård av äldre och personer med funktionsnedsättning. De kan också arbeta med patienter på sjukhus och vårdcentraler.

 • Lära sig svenska

  För att arbeta inom vård och omsorg är det viktigt att kunna tala och skriva bra svenska. Det finns flera sätt att lära sig svenska på, både via kurser och på egen hand. Den som kan prata flera språk kan vara särskilt värdefull eftersom många brukare och patienter har andra modersmål än svenska.

  Video där utlandsutbildade personer, arbetsgivare och handledare berättar om utmaningar med att lära sig svenska. Längd: 3:53 minuter

  Är du arbetsgivare och vill jobba språkutvecklande?

  Jobba med språket

  Vill du lära dig svenska?

  Information om Sverige

  Hejsvenska

 • Validering

  För att lära sig svenska är det bra att träna språket på en arbetsplats, till exempel genom att göra praktik. Det är också en bra möjlighet för den som kommer med utländsk utbildning och erfarenhet att lära sig hur yrket fungerar i Sverige.

  Är du arbetsgivare eller handledare och vill veta mer om praktik?

  Praktik och handledning

  Vill du hitta en praktikplats?

  För att hitta en praktikplats kan man få hjälp av Arbetsförmedlingen, om man är inskriven där. Eller genom att höra av sig till en kommun där man vill praktisera.

  På SKR:s webbplats finns en lista på samtliga kommuner i Sverige i bokstavsordning.

  Hitta kommuner på SKR

  Det kan vara bra att förbereda sig innan man kommer till en arbetsplats. Vårdguiden har en webbaserad utbildning om hygien som är kostnadsfri och finns på två språk.

  Basala hygienrutiner (på svenska)

  På Kunskapsguiden har Socialstyrelsen utbildningar för personal som arbetar med hälsa, vård och omsorg. Här finns till exempel utbildningar för personal inom äldreomsorgen.

  Socialstyrelsens kunskapsguide

  Validering

  För den som har arbetat inom vård och omsorg i ett annat land kan validering vara en väg till arbete som undersköterska eller vårdbiträde i Sverige. Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens. Kunskaperna och färdigheterna blir dokumenterade och får ett formellt värde.

  Valideringen är uppdelad i två delar, en teoretiskt och en praktisk del. De praktiska delarna sker på en arbetsplats eller i en miljö som liknar en arbetsplats. De olika delarna i valideringen ska motsvara en bedömning utifrån gymnasiekursernas mål, innehåll, krav på kunskap och efter den betygsskala som finns.

  Vill du validera dina kunskaper inom vård och omsorg?

  Ta kontakt med Vuxenutbildningen eller Arbetsförmedlingen i din kommun.

  Är du arbetsgivare eller handledare och vill veta mer om validering?

  Ta kontakt med Vuxenutbildningen eller Vård- och omsorgscollege i din kommun.

  Vård och omsorgscollege

 • Utbildning

  Det finns utbildningar till undersköterska och vårdbiträde. En utbildning till vårdbiträde tar mellan 0,5-1 år om man studerar på heltid. Utbildning till undersköterska tar 1-1,5 år om man studerar på heltid.

  Vill du utbilda dig till undersköterska eller vårdbiträde?

  Vård-och omsorgscollege

  För att veta mer om de utbildningar som finns där du bor ta kontakt med din kommun.

  Lista på Sveriges kommuner

  För den som är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan det också finnas möjlighet att gå utbilda sig till vårdbiträde.