Publicerad 3 september 2021

Vem får göra vad inom svensk skola?

Vad gäller för asylsökande och nyanlända med tidigare utbildning inom skola och förskola från länder utanför EU/EES, eller med annan yrkesbakgrund och som vill börja arbeta inom skola och förskola i Sverige? Vem får göra vad?

Inom skola och förskola finns en rad yrken som inte kräver legitimation men som fordrar lämplig kompetens. Det gäller till exempel barnskötare, elevassistent och lärarassistent. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att planera, leda och se till att medarbetaren har rätt kompetens för arbetsuppgifterna. Samtidigt ska medarbetaren få bästa möjliga förutsättningar att använda sin kompetens och att utvecklas.

Skollag och förordningar visar vem som får göra vad

De lagar och bestämmelser som styr arbetsuppgifterna i tjänsten gäller även när medarbetaren eller praktikanten är asylsökande eller nyanländ. För utlandsutbildade lärare som inte skaffat svensk lärarlegitimation gäller samma huvudregel som för alla andra, att inom skola och förskola är det endast den som har lärarlegitimation och är behörig för viss undervisning som får bedriva undervisning och har rätt att sätta betyg.

Men det finns ett antal lärargrupper som är undantagna från legitimationskravet:

  • modersmålslärare
  • lärare i yrkesämnen
  • lärare som undervisar på engelska i andra ämnen än språk.

Generella krav för att få legitimation och behörighet hos Skolverket

Villrådig inför rekrytering?

Den som har utbildning eller arbetslivserfarenhet från ett land utanför EU/EES kan ha eftertraktad och unik kompetens. Men ibland saknar den nyanlända dokumentation och utbildningsbevis. Det finns inget cv att visa upp. Utbildningen kan ha avbrutits för att flykt med kort varsel var det enda alternativet som stod till buds. Eller för att utbildningen av andra skäl inte kunde fortsätta i hemlandet.

Det kan finnas personer som är på väg mot svensk lärarlegitimation och under tiden är intresserade av att arbeta inom skola och förskola. Kanske arbetar de redan inom verksamheten. Det är viktigt att alla kan nå sin fulla kompetens.

Behöver du en snabb orientering om vad som gäller vid anställning av utlandsutbildad lärare som ännu inte har svensk lärarlegitimation? Är du i en rekryteringsprocess och behöver snabb koll på innehållet i en utländsk utbildning?

Universitets- och högskolerådet, UHR, kan hjälpa till. De kan bedöma vad utländska utbildningar motsvarar i det svenska utbildningssystemet och skriva ett utlåtande över utbildningen. UHR kan även ge stöd åt den som saknar dokumentation.

Anställa asylsökande

Bedöma utländsk utbildning hos UHR