Publicerad 16 november 2021

Vägen till legitimation för audionom

För att jobba som audionom i Sverige krävs svensk legitimation.

Information om vägen till legitimation för den som är utbildad utanför EU/EES finns hos Socialstyrelsen.

Ansökan om legitimation för audionom utbildad utanför EU och EES, Socialstyrelsen

För att få legitimation som audionom krävs:

  • få sin utländska utbildning bedömd av Socialstyrelsen
  • lära sig bra svenska
  • förstå hur den svenska sjukvården fungerar
  • godkänt teoretiskt och praktiskt kunskapsprov
  • kurs i författningskunskap
  • godkänd praktisk tjänstgöring

På Socialstyrelsens webbplats finns också information om legitimationsprocessen för den som är utbildad i Sverige eller inom EU/EES.

Ansök om legitimation, Socialstyrelsen

Kunskapsprov och praktisk tjänstgöring

Det finns ett teoretiskt och ett praktiskt kunskapsprov. Oftast måste det teoretiska provet vara godkänt innan man kan anmäla sig till det praktiska provet.

Kunskapsproven är på svenska och kräver en god språknivå. Det krävs också att man förstår yrket och hur sjukvården fungerar i Sverige. Proven bygger på kunskaper och mål i dagens svenska utbildningar. De flesta behöver därför uppdatera och komplettera sina tidigare teoretiska kunskaper. Det är också bra att få träna på en arbetsplats eller ett kliniskt träningscentrum inför det praktiska provet.

Det finns ofta olika material som man kan använda för att förbereda sig för proven. Mer information finns där man anmäler sig till proven.

Introduktionsutbildning

Karolinska Institutet (KI) erbjuder en webbaserad introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Kursen är kostnadsfri, tillgänglig för alla och tar cirka 5 veckor på kvartsfart.

Webbaserad introduktionsutbildning till svensk hälso-och sjukvård, Karolinska Institutet

Praktisk tjänstgöring

När kunskapsprovet är godkänt är nästa steg att göra författningskurs och praktisk tjänstgöring. Författningskursen är webbaserad och genomförs på distans.

Under den praktiska tjänstgöringen arbetar man i yrket under handledning. Handledaren och verksamhetschefen bedömer om personen uppfyller kraven för svensk legitimation, utifrån en särskild checklista.

Praktisk tjänstgöring för audionom är tre månader. Den som vill göra praktisk tjänstgöring måste själv hitta en arbetsplats som kan ta emot personen. Här finns kontaktuppgifter till de som jobbar med utlandsutbildad personal i regionerna. Ibland kan även Arbetsförmedlingen hjälpa till.

Länkar på kontakter inom respektive region