Publicerad 16 november 2021

Jobbspår och snabbspår

Jobbspår och snabbspår syftar till att nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Insatserna riktas till yrken där det finns behov av arbetskraft.

Det behövs ofta olika insatser för att nå fram till jobb. Att lära sig ett språk, träna språket på en arbetsplats, få praktisk erfarenhet av det svenska arbetslivet och ofta någon form av utbildning. Snabbspår och jobbspår handlar om att sätta ihop momenten på ett smart sätt, så att processen blir mer effektiv.

Olika aktörer ansvarar för olika moment, det kan vara Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, kommuner, utbildningsanordnare och andra myndigheter. De behöver därför arbeta tillsammans för att få ihop en kedja av insatser som leder till jobb. Ett sätt är att teckna lokala överenskommelser om jobbspår.

Lokala jobbspår

Lokala jobbspår skapas inom ramen för DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). Jobbspåren består vanligen av arbetsmarknadsutbildningar, SFI och praktik. Ofta handlar det om att förbereda deltagarna för yrken som inte kräver eftergymnasiala studier och där alla aktörer som samverkar (kommun, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare) finns på lokal nivå.

De lokala jobbspåren kan också riktas till nyanlända med akademisk utbildning, till exempel lärare.

Är du arbetsgivare och vill veta mer om lokala jobbspår?

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen eller kommunens arbetsmarknadsenhet för att få veta vad som pågår i din kommun.

På DUA:s webbplats finns bland annat goda exempel och en förteckning över samtliga lokala jobbspår.

Lokala jobbspår, DUA

Snabbspår

Till skillnad från de lokala jobbspåren är det parterna på arbetsmarknaden (centrala arbetsgivarorganisationer och fackförbund) och Arbetsförmedlingen som har tecknat nationella överenskommelser för en rad olika yrken. Målen med snabbspåren är att:

  • Korta tiden för nyanlända att nå ett arbete.
  • Nyanlända ska inte bara matchas till jobb, utan rätt jobb.
  • Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Är du arbetsgivare och vill veta mer om snabbspår?

Snabbspår - få nyanländ arbetskraft snabbt, Arbetsförmedlingen

Läs vidare