Publicerad 10 juni 2021

Registerkontroll

För flera av kommuner och regioners verksamheter (exempelvis skola, förskola, socialtjänst och sjukvård) finns regler vad gällerregisterkontroll.

När det finns en skyldighet enligt lag för arbetsgivare att genomföra registerkontroll (obligatorisk kontroll) så gäller det alla arbetssökande, praktikanter och uppdragstagare. Det gäller oavsett om personen är asylsökande, har uppehållstillstånd eller är medborgare,

Det är Polismyndigheten som ansvarar för belastningsregistret. Uppgift om personnummer eller samordningsnummer, alternativt identitetsuppgifter som namn och födelsedatum, behövs för att kunna begära ett utdrag från belastningsregistret.

Läs mer