Publicerad 16 november 2021

Anställningsstöd

En arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för att kunna anställa nyanlända och andra personer som behöver rustas för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

För nyanlända kan det vara avgörande att få en första anställning för att kunna bli aktuell för en reguljär anställning. Det kan också vara ett steg på vägen mot att nå svensk legitimation inom sitt yrke. En anställning med stöd kan handla om att öva svenska i ett yrkessammanhang, få erfarenhet av hur ett visst yrke går till i Sverige och knyta viktiga kontakter med arbetsgivare och kollegor.

För arbetsgivaren är det en möjlighet att möta kompetensbehoven genom att få in ny kompetens och rusta framtida medarbetare.

Det finns olika former av stöd som kan vara aktuella, till exempel

  • Introduktionsjobb
  • Extratjänster
  • Nystartsjobb
  • Lönebidrag
  • Yrkesintroduktionsanställning (YA)

Om anställningsstöd hos Arbetsförmedlingen

Hur gå tillväga?

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen, eller ta reda på hur samarbetet med Arbetsförmedlingen ser ut i din kommun eller region. Kommuner har ofta en arbetsmarknadsenhet med en väl upparbetad relation till Arbetsförmedlingen och god kunskap om anställningsstöd.

Läs mer