Publicerad 24 september 2021

Anställa asylsökande

Asylsökande har inte arbetstillstånd men kan ha rätt att arbeta ändå. Det är arbetsgivarens skyldighet att kontrollera om personen har rätt att arbeta i Sverige.

Alla asylsökande har ett LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) utfärdat av Migrationsverket. Om det står AT-UND på LMA-kortet får personen arbeta.

AT-UND = undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd.

LMA-korten måste förnyas efter en viss tid och ett AT-UND kan upphöra när som helst. Kontrollera därför LMA-kortet regelbundet under anställningen och kontakta den aktuella personens mottagningsenhet på Migrationsverket vid osäkerhet.

Informera Migrationsverket

Vid anställning av asylsökande ska kontroll av AT-UND ske. Migrationsverket måste också informeras om att personen har fått arbete.

Anställa en asylsökande, Migrationsverket

Arbeta under tiden som asylsökande, Migrationsverket

Den asylsökandes utländska utbildning

Universitets- och högskolerådet, UHR, kan bistå i en rekryteringsprocess om det uppstår frågor om den asylsökandes utländska utbildning. UHR kan ge ett utlåtande om vad utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet, något som är gratis och som den asylsökande själv kan ansöka om. Om det inte skett och rekryteringen är igång kan arbetsgivare ändå vända sig till UHR för att få en bedömning.

Anställa en person med utländsk utbildning, UHR

UHR:s bedömningstjänst för att få ett snabbt svar

Om en asylsökande har utbildning och erfarenhet inom hälso-och sjukvård som kräver svensk legitimation, kontakta Socialstyrelsen för att få hjälp med bedömningen.

Anställa en person med utbildning som kräver svensk legitimation, Socialstyrelsen

Praktik för asylsökande

För den som kommer till Sverige med utbildning och yrkeserfarenhet kan praktik på en relevant arbetsplats vara ett första steg mot ett jobb i Sverige. Om en praktikant är asylsökande finns det viss information som är bra att veta för arbetsgivare och handledare.

Migrationsverket arbetar inte längre med praktik för asylsökande. Länsstyrelsen har ansvaret för att samordna insatserna för asylsökande, men har dock inte ett uppdrag att teckna avtal om praktik med arbetsgivare som Migrationsverket tidigare gjort. Det är känt att det har skapat praktiska problem för många arbetsgivare som vill erbjuda praktik till asylsökande då ingen myndighet kan teckna avtal om exempelvis försäkring av praktikanten. Vad gäller försäkring kan det eventuellt hanteras genom arbetsgivarens försäkringsbolag.

Om praktik och handledning med checklistor