Publicerad 31 januari 2023

Lärdomar från Utvecklingsnätverk sociala företag

Rapporten beskriver utvecklingen hos de kommuner som deltog i Utvecklingsnätverk sociala företag, ett ESF-finansierat projekt som SKR har drivit.

Målet med projektet har varit att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag. De tolv deltagande kommunerna har alla haft olika behov, olika förkunskaper och olika förutsättningar. Men de har alla hittat sin väg framåt, genom att organisera sig för samverkan och dialog såväl internt som externt med de sociala företagen – allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.