Publicerad 11 april 2019

Fullmäktigeledamoten och mandatperioden

Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? För att få en fördjupad bild av dessa frågor har SKL finansierat en forskningsrapport av statsvetarna Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall från Linköpings universitet.

I forskningsprojektet följer statsvetarna ett stort antal av dem som kandiderade till kommunfullmäktige i 2014 års val genom återkommande enkätomgångar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.