Publicerad 13 juni 2022
Nyhet

Erfarenhetsutbyte om välfärd, demokrati och ledarskap

Ledande förtroendevalda kvinnor från Ukraina, Rwanda, Zambia, Namibia, Uganda och Indonesien besöker SKR samt kommuner och regioner den 13-17 juni.

Foto

Carola Gunnarsson

De förtroendevalda medverkar i ett Internationellt ledarprogam för politiska ledare som är kvinnor tillsammans med deras mentorer som är regionråd, kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd. Besöken är ett led i att öka kunskapen och utbyta erfarenheter om välfärd, demokrati och politiskt ledarskap.

Efter dagarna på SKR besöker de tillsammans med sin mentor regionen eller kommunen den 15-16 juni. Under två dagar ska de besöka olika verksamheter som exempelvis förskola, äldreomsorg, sjukhus och vatten- och renhållning. De ska även studera demokratiska processer och dela erfarenheter om uppdraget som ledande förtroendevald med sin mentor.

– Det är positivt att SKR och våra medlemmar kan medverka i arbetet att inspirera till en starkare demokrati i världen och att vi får möjlighet att utbyta erfarenheter kring bland annat det politiska ledarskapet. Genom besöken i verksamheterna visar vi också vilken betydelse det lokala självstyret har för välfärden i Sverige, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Mentorerna är ledande förtroendevalda i kommunerna Borlänge, Hylte, Gislaved, Kristinehamn, Skellefteå och Älmhult och i Region Stockholm, Region Kalmar och Region Kronoberg.

Fakta

Det är åttonde gången som programmet anordnas med SKR som samarbetspart och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som ansvarig. De internationella politikerna har varsin mentor i form av en svensk ledande politiker. Ledarprogrammet är 12 månader långt. I programmet ingår bland annat förändringsledning, politiska processer och Agenda 2030.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Lindgren
Projektledare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.