Publicerad 7 september 2021

Våra företag

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedriver verksamhet dels inom förbundet, dels i aktiebolag.

Organisationsschema SKR-koncernen

Ägare och styrelse

Sveriges Kommuner och Regioner äger samtliga aktier i SKR Företag AB. SKR Företag AB är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKR Företag – koncernen. Se ägarandelar för varje bolag i organisationsskissen.

Bolagen inom koncernen ska verka för uppfyllelse av de mål som anges i uppdrag från SKR:s kongress samt i SKR:s verksamhetsplan. SKR Företag AB:s styrelse består av ledamöterna i SKR:s arbetsutskott.

Vd i SKR Företag AB är Lena Dahl.

Informationsansvarig

  • Teresa Hansson
    Koncerncontroller

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset