Publicerad 28 mars 2021

Beredningar

Beredningarna arbetar med många av de viktiga frågor som kommuner och regioner sköter. Det kan vara sociala frågor, ekonomi, utbildning eller tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Beredningarna har ingen beslutanderätt och ska bereda ärenden åt styrelsen och följa utvecklingen inom sina sakområden. Endast en beredning kan ha beredningsansvar inför styrelsen.

Totalt finns det cirka 250 förtroendeuppdrag i SKR fördelat mellan styrelse, delegationer och beredningar. Styrelsen utser beredningar.

Demokratifrågor

Digitalisering

EU-frågor

Kultur och fritid

Primärvård och äldreomsorg

Samhällsbyggnad

Socialpolitik och individomsorg

Tillväxt och regional utveckling

Utbildning

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset