Publicerad 6 oktober 2021

Om kongressen

Kongressen är SKR:s högsta beslutande organ. 

Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i SKR. Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundets kongress. Kongressen har 451 ombud som är utsedda per valkrets. Ordinarie ombud och medlem i SKR har rätt att motionera till kongressen.

Kongress 2023

SKR håller valkongress den 21 mars i Stockholm och ordinarie kongress den 15-16 november i Helsingborg. På valkongressen väljs SKR:s styrelse och ordförande och på ordinarie kongress beslutas SKR:s inriktning för mandatperioden 2023-2027.

Kongress 2019

Valkongress 2019 ägde rum den 19 mars i Stockholm och ordinarie kongress den 27-28 november i Linköping.

Kongress 2019

Informationsansvarig

  • Karin Särnå
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset