31 augusti 2022 kl. 13.00-14.00

Politiska partier i skolan

2022 är ett valår och frågan om politiska partier är mer aktuellt än vanligt. SKR bjuder därför in till ett entimmes webbsänt seminarium om politiska partier i skolan.

Anmäl dig

Innehåll

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag. En del av detta är att ge eleverna en bild av det politiska systemet, vilka partier som finns och vad de står för. Att bjuda in partier till skolan är en bra metod för att ge en mångfacetterad bild av hur demokratin och vårt politiska system fungerar.

Sedan den 1 januari 2018 gäller nya bestämmelser om politiska partier i skolan. Den nya bestämmelsen anger att det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier. Vidare tydliggörs att rektorn får begränsa antalet politiska partier som bjuds in till skolan om urvalet görs på objektiv grund. Det fastställs också att partier som inte har bjudits in, men som har anmält sitt intresse för att besöka skolan, inte behöver ges den möjligheten.

Under zoomsändningen går vi igenom vad som gäller för det fall rektorer väljer att bjuda in politiska partier som ett led i sitt arbete med demokratiuppdraget. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor via chatt.

Målgrupp

 • Rektorer, skolchefer
 • Jurister
 • Förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnder
 • Handläggare, utredare m.fl.

Medverkande

 • Förbundsjurist Ann Sofi Agnevik, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Johan Hardstedt, avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

 • Kursen startar kl.13.00 och avslutas kl.14.00. Vi inleder dock med s.k. 'digitalfika' från kl. 12.30. Under denna halvtimme ber vi samtliga ’checka in’ så vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan sändningen börjar.
 • För att delta i zoomsändningen kan du antingen delta genom din webbläsare. Då klistrar du in länken direkt i webbläsaren (använd helst Chrome, Firefox eller Edge).
  Eller ladda ned Zoom-klienten på förhand, innan webbinariet.
 • Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Johan Hardstedt, förbundsjurist

Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR