31 augusti 2022 kl. 10.00-15.45

Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård – Ekonomi, lagstiftning och digitala stöd

Välkommen till en webbsänd konferens om avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, lagstiftning och möjligheterna med den digitala utvecklingen. 

Anmäl dig

Innehåll

Vilka trender ser vi i landet runt avgiftshantering? Vilket utrymme till utveckling medger lagstiftningen? Hur används den digitala utvecklingen som stöd och vilka konsekvenser har den?

Under dagen får du en genomgång av de bärande delarna i avgiftssystemet och nyheter på området. Kommuner berättar hur de beräknar avgifter inom omsorgen, tankar kring utformning av avgiftsmodeller, arbeta med automatiserade processer och möjligheterna med AI (Artificiell intelligens) för beräkning. SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog medverkar med en spaning runt avgifternas betydelse för den kommunala ekonomin idag och framåt.

Sändningen kan ses i efterhand till och med 31 augusti 2023.

Målgrupp

Chefer, strateger, controllers, ekonomer verksamma inom äldreomsorgen.

Program

10.00 Hej och välkomna!

Dagens moderator hälsar välkommen.

Bärande delar i avgiftssystemet

Jesper Dahl, jurist, Socialstyrelsen, ger oss en genomgång av regelverket kring avgifter inom vård och omsorg i äldre.

Paus

Tankar från seniorerna kring avgifterna inom vård och omsorg

Medverkan från pensionärsorganisationer.

Avgiftsnivåer och högkostnadsskydd – hur hänger det ihop?

Jan Bäversten, ekonom Västerås stad, berättar om deras avgiftssystem och de avvägningar man gjort.

12.00 -13.00 Lunch

Hur påverkar avgifter kommunernas ekonomi idag och framåt?

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR, ger en lägesbild av de ekonomiska förutsättningar för vård och omsorg till äldre och avgifternas effekter.

Automatiserade processer i Uddevalla

Roger Granath, socialchef i Uddevalla kommun, berättar om erfarenheter och effekter av automatiserade processer för hantering av avgifter inom äldreomsorgen.

Paus

Hur skapar vi incitament för välfärdsteknik?

Per Söderberg, beställarchef, Vård- och omsorgsförvaltningen, berättar hur dom nu tar nästa steg i sin utveckling av digitala tjänster inom vård och omsorg.

Digitala inköp av mat och hantering av avgifter

Lena Carlereus, myndighetschef Vård och omsorg i Lunds kommun, berättar om erfarenheter, nyttor och avgifter för nya sätt att erbjuda tjänster inom inköp.

15.45 Avslut

Dagens moderator avslutar dagen

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, samordnare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR