Kultur, fritid

Kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga.

Innehåll

Aktuellt

Evenemang

  • Lärdagar SKR kultur och fritid

    Konferens Barn och unga, Bibliotek, Folkbildning, Idrott och anläggningar, Kultur- och musikskolor, Politisk styrning, Regional kultur
  • SKR:s kulturkonferens 2022

    Konferens Barn och unga, Besöksnäring, Bibliotek, Folkbildning, Idrott och anläggningar, Kultur- och musikskolor, Politisk styrning, Regional kultur, Regional utveckling

Lärande exempel