Publicerad 6 maj 2021

Öppen förskola för språk och integration

I många kommuner är den öppna förskolan en viktig mötesplats för språk och integration. Här kan utrikes födda föräldrar utveckla sin svenska, stärkas i sin föräldraroll och få information om förskolans viktiga roll för barnens utveckling. SKR:s satsning avslutades 2020 men verksamheterna pågår för fullt runt om i landet.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset