Publicerad 10 november 2021

Antagning, interkommunal ersättning

SKR:s handbok för gymnasieantagning beskriver vilka bestämmelser som gäller vid antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Handbok för gymnasieantagning 2021/2022

Handboken innehåller en sammanställning av bestämmelser i lag, förordning och föreskrifter tillsammans med SKR:s kommentarer. Handboken är ett stöd till de som arbetar med och ansvarar för mottagande och antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt relaterade frågor, såsom interkommunala ersättningar och bidrag till enskilda huvudmän.

Gymnasielagen - uppehållstillstånd för studier

Den så kallade nya gymnasielagen infördes den 1 juli 2018 och innebär en ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå.

Gymnasielagen - uppehållstillstånd för studier

Informationsansvarig

  • Karin Darin
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset