Publicerad 24 november 2022

Taxa, geodata

För att kunna ta betalt för bland annat geodata/geografisk information och relaterade tjänster, behöver kommunen en taxa. På sidorna om geodata-taxa hittar du såväl SKR:s underlag för att upprätta en taxa som hänvisningar till lagrum som styr kommunens möjligheter att ta ut avgifter.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.