Publicerad 14 december 2023

Exempelsamling PBL

Exempelsamlingen innehåller exempel på mallar och underlag som kan användas vid hanteringen av byggnadsnämndens arbete med lov, byggande och tillsyn.

Exempelsamlingen är tänkt att fungera som underlag för kommunerna i arbetet med att ta fram egna mallar för beslut och kommunikation och är inte avsedd att användas i oredigerad form.

Exempelmallarna på hemsidan uppdateras inte löpande och är därför inte avstämda mot ny eller förändrad lagstiftning som tillkommit efter senaste revideringen. Ansvaret ligger därmed på den enskilda kommunen att säkerställa att de mallar man använder är korrekta och aktuella.

Om du upptäcker sakfel i dokumenten är vi tacksamma om du uppmärksammar oss på detta.

Lov och förhandsbesked

Byggskedet

Tillsyn

Förändringar i dokumenten

För er som har använt dokumentsamlingen tidigare finns några förändringar:

  • I november 2022 publicerades en ny och omarbetad version av exempelmallarna för byggskedet. Samtliga exempelmallar har reviderats men behåller tidigare struktur med kursiverad respektive röd text som stöd eller för olika valmöjligheter.
  • I juli 2021 publicerade vi en ny och omarbetad version av exempelmallarna för lov och förhandsbesked. Alla exempelmallar inom lov och förhandsbesked har reviderats och döpts om. Nya underlag har tillkommit bland annat för avvisning/avskrivning av ärenden och beslut om anstånd.
  • En ny vägledning till exempelsamlingen för lov och förhandsbesked har tillkommit. Här hittar du en ordlista med förklaringar och vägledning rörande ett antal viktiga begrepp och frågor kopplade till handläggningen.

Vägledning

För ytterligare vägledning i frågor som rör handläggningen av lov eller tillsynsärenden enligt PBL rekommenderar vi Boverkets PBL kunskapsbanken.

PBL kunskapsbanken, Boverket

Du är också välkommen att höra av dig till oss på SKR för frågor om exempelsamlingen eller andra frågor som rör lov, byggande och tillsyn.

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.