Publicerad 21 december 2021

Delegationsordning

Nytt underlag för delegering av ärenden inom byggnadsnämnden.

Delegation av ärenden inom byggnadsnämnden – PM (PDF) Pdf, 359 kB.

Underlag för byggnadsnämndens delegationsordning (Word) Word, 64 kB.

Det nya underlaget är anpassat till den nya kommunallagen respektive förvaltningslagen och även de senaste ändringarna i plan- och bygglagen. Underlaget består av två delar: dels en promemoria som behandlar förutsättningarna för delegation av ärenden och dels ett underlag för upprättande av själva delegationsordningen.

Vi arbetar konstant för att förbättra och utveckla underlaget och tar gärna emot synpunkter, förslag och frågor.

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.