Publicerad 3 maj 2024

Lov, byggande, tillsyn

Byggnadsnämnden ansvarar för ett stort antal uppgifter för att säkerställa att den byggda miljön uppfyller samhällets krav. SKR arbetar för att kommunerna ska få så goda förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag enligt plan- och bygglagen avseende bygglov, kontroll och tillsyn.

SKR har tagit fram, och utvecklar kontinuerligt, ett flertal efterfrågade underlag som stöd för byggnadsnämndernas arbete. Alla underlag nedan finns att ladda ned kostnadsfritt.

Underlag för delegering av ärenden inom byggnadsnämnden

Underlag för konstruktion av plan- och bygglovtaxa

Exempelmallar för beslut och kommunikation gällande lov, byggande och tillsyn

Mall för att granska nya byggnaders energiprestanda under bygglovsprocessen

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter på underlagen.

SKR stöder och påverkar

För att stödja kommunerna arbetar SKR med seminarier, konferenser och skrifter inom lov, byggande och tillsyn. Vi har också ett nätverk för bygglovschefer som träffas flera gånger per år. SKR är en viktig remissinstans vid förslag på lagändringar och andra frågor som berör planering och byggande. Vi bevakar löpande kommunernas intressen genom kontakter med departement och sektorsmyndigheter.

Du som arbetar med frågorna i en kommun är alltid välkommen att vända dig till oss för rådgivning och för att diskutera frågor inom ämnesområdet.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.