Publicerad 14 januari 2022

Anmälan om intresse att delta i SU-Kvinnofrid 2.0

Här kan du anmäla din kommuns intresse att delta i SKR:s projekt för individbaserad systematisk uppföljning av socialtjänstens stöd till våldsutsatta.

Projektet genomförs 1 oktober 2021 – 31 december 2023. Det finns möjlighet att ansluta under projektets gång.

Kommunala verksamheter som arbetar med stöd till våldsutsatta kan delta – både myndighetsutövande verksamheter och utförarverksamheter. Även kommuner som deltog i projektet 2019-2020 är välkomna att vara med.

Anmälan är inte bindande.

Informationsansvarig

  • Renée Andersson
    Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR