Publicerad 12 mars 2021

Asylsökande och nyanlända, psykisk hälsa

I satsningen ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” har SKR tillsammans med regionerna tagit fram verktyg för att utbilda all personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända.

Verktyg för positiv hälsoutveckling inom kommuner och regioner

Ett stort antal filmer, talarstöd, manualer, verktyg, handböcker och filmade föreläsningar har tagits fram inom programmet, allt material är fritt att använda för utbildning.

I Verktygsbanken finns över 100 insatser och verktyg från hela landet samlade och sökbara. Allt material samlas på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.

Kunskapslyftet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset